Web Hosting

ΠΑΚEΤΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ( Web Hosting ) ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ!

Web Hosting

ΠΑΚEΤΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ( Web Hosting ) ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ


DOMAINNAME.NETWORKS LTD (εφεξής «Μητρική») και εσείς (στο εξής "Πελάτης")

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι Μητρική παρέχει Web και E-mail Hosting Services?

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι ο Πελάτης επιθυμεί να δώσει παραγγελία για Web και / ή E-mail Hosting Services («Εντολή Φιλοξενία») μέσω της μητρικής?

Λαμβάνοντας υπόψη τα οφέλη και τις συνθήκες που περιέχονται στο παρόν και την επάρκεια των οποίων αναγνωρίζονται δια του παρόντος, η Μητρική εταιρεία και ο πελάτης, δεσμεύονται νομικά, δια του παρόντος ως εξής:

1. Δικαιώματα της Μητρικής

Ενώ ορισμένα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας φιλοξενίας μπορεί να αποτελούνται από απεριόριστους πόρους, ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η φιλοξενία είναι μια κοινή υπηρεσία φιλοξενίας, και ότι η μητρική έχει το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να εφαρμόσει οποιαδήποτε σκληρά όρια για οποιοδήποτε συγκεκριμένο χαρακτηριστικό ή των πόρων φιλοξενίας ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, προκειμένου να αποτραπεί η υποβάθμιση των υπηρεσιών της, ή σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης, παραβίαση ή απειλή παραβίασης της παρούσας συμφωνίας, ή σε περίπτωση που η Μητρική μαθαίνει μια πιθανότητα παράβασης αυτής της συμφωνίας, η οποία στην αποκλειστική της διακριτική ευχέρεια η αναστολή κρίνεται σκόπιμη, για να προστατεύσει την ακεραιότητα και τη σταθερότητα των Προϊόντων της Μητρικής, ή για να αποφύγει οποιαδήποτε ευθύνη, αστική ή ποινική, από την πλευρά του γονέα ή / και παροχής υπηρεσιών, ή για οποιονδήποτε άλλον κατάλληλο λόγο. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι οι πάροχοι της Μητρική και οι ανάδοχοι, οι εργαζόμενοι, διευθυντές, υπάλληλοι, αντιπρόσωποι, και συνεργάτες της Μητρικής και παρόχων των υπηρεσιών, δεν φέρουν ευθύνη για απώλεια ή ζημία που μπορεί να προκύψουν από οποιοδήποτε από τα παραπάνω.

2. Όροι Χρήσης

Πελάτης, συνεργάτες και χρήστες είτε άμεσα είτε έμμεσα, δεν πρέπει να χρησιμοποιούν ή να επιτρέπουν τη χρήση του Hosting, κατά παράβαση της παρούσας συμφωνίας, καθώς και για οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες που περιγράφονται κάτω -

(1) Ως backup / συσκευή αποθήκευσης.

(2) Για κάθε απαράδεκτο ή ακατάλληλο υλικό, όπως καθορίζεται από τη Μητρική εταιρεία κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε Topsites, IRC Scripts/Bots, Proxy Scripts/Anonymizers, Pirated Software/Warez, Image Hosting Scripts (similar to Photobucket or Tinypic), AutoSurf/PTC/PTS/PPC sites, IP Scanners, Bruteforce Programs/Scripts/Applications, Mail Bombers/Spam Scripts, Banner-Ad services (commercial banner ad rotation), File Dump/Mirror Scripts (παρόμοια με rapidshare), Commercial Audio Streaming (για περισσότερα από 1-2 streams), Escrow/Bank Debentures, High-Yield Interest Programs (HYIP) ή Related Sites, Investment Sites (FOREX, E-Gold Exchange, Second Life/Linden Exchange, Ponzi, MLM/Pyramid Scheme), Πώληση ελεγχόμενες ουσίες, χωρίς προηγούμενη απόδειξη της κατάλληλης άδειας), Prime Banks Programs, Lottery Sites, MUDs/RPGs/PPBGs, Hateful/Racist/Harassment oriented sites, Hacker συγκέντρωση sites/archives/programs, Sites για προώθηση παράνομων δραστηριοτήτων, Forums και / ή ιστοσελίδες που διανέμουν ή σύνδεση με warez / πειρατικό / παράνομο περιεχόμενο, Bank Debentures/Bank Debenture Trading Programs, Fraudulent Sites (συμπεριλαμβανομένων, αλλά δεν περιορίζονται σε τόπους που απαριθμούνται στο aa419.org & μεσεγγύησης-fraud.com), Mailer Pro

(3) Χρησιμοποιούν το πάνω από το 25% των πόρων του συστήματος, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε μνήμη, CPU, δίσκου, Δίκτυο, και την ικανότητα εύρους ζώνης, για περισσότερο από 90 δευτερόλεπτα σε οποιαδήποτε συνεχόμενη περίοδο 6 ωρών.

(4) Εκτέλεση μακρόχρονη, αυτόνομα, χωρίς επιτήρηση server-side διαδικασίες, bots κλπ.

(5) Εκτελέστε κάθε είδους spiders web ή ευρετήρια.

(6) Τρέξετε λογισμικό που διασυνδέεται με ένα IRC (Internet Relay Chat) δίκτυο.

(7) ΝΑ τρέξετε, υποδεχτήτε, ή να αποθηκεύσετε οποιοδήποτε P2P client, tracker, λογισμικό, server, τα αρχεία, το περιεχόμενο ή την εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένων των bittorrent.

(8) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε ή P2P file-sharing δίκτυα.

(9) Εκτελέστε servers παιχνιδιών.

(10) Να τρέξετε καταχωρήσεις cron με διαστήματα μικρότερα από 15 λεπτά.

(11) Κατάστημα ( e-shop) με πάνω από 10.000 αρχεία.

(12) Η συνεχής δημιουργία και η διαγραφή μεγάλου αριθμού αρχείων σε τακτά χρονικά διαστήματα, ή να προκαλέσει καταστροφή του συστήματος αρχείων.

(13) Η χρήση υπερβολικών πόρων η οποία κατά την απόλυτη κρίση της μητρικής εταιρίας προκαλούν βλάβη ή υποβάθμιση στην απόδοση, τη χρήση, ή την εμπειρία του hosting σε άλλους χρήστες.

(14) Φυλάξτε ένα μεγάλο αριθμό αρχείων πολυμέσων (ήχου, βίντεο, κλπ), όπου το όριο είναι κατά την αποκλειστική κρίση της Μητρικής.

(15) Αποστολή πάνω από 100 μηνύματα ανά ώρα ανά χρήστη και / ή 300 μηνύματα ανά ώρα για κάθε domain. Όπως επίσης να λάβετε ένα μεγάλο όγκο των emails, με ένα όνομα χρήστη ή domain, σε δεδομένη χρονική περίοδο.

(16) Χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την αποστολή ή τη λήψη ανεπιθύμητων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

(17) Χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την αποστολή ή λήψη μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω αυτοματοποιημένων σεναρίων που φιλοξενούνται στην ιστοσελίδα σας. Για την αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, e-mail καμπάνιες, κλπ., συνιστάται η χρήση mailing list αντί του λογαριασμού email σας. Μετά την ανίχνευση αυτών των μηνυμάτων από το κανονικό σύστημα αλληλογραφίας, όπως μηνύματα που θα χαρακτηριστούν ως ανεπιθύμητη αλληλογραφία, θα οδηγούσαν σε άμεση παυση του ταχυδρομείου. Η συχνή παραβίαση θα οδηγήσει σε μόνιμη αναστολή του domain name.

(18) την αποστολή μηνυμάτων σε μη έγκυρες διευθύνσεις e-mail παραλήπτη. Μετά την παραλαβή του πάρα πολλά μηνύματα πίσω αναπήδηση, λόγω μη έγκυρες διευθύνσεις e-mail παραλήπτη, ο χρήστης στέλνει τέτοια μηνύματα θα πάρει μπλοκαριστεί. Η συχνή παραβίαση θα οδηγήσει σε μόνιμη αναστολή του domain name.

(19) αποστολή mail από μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δεν είναι έγκυρη και η οποία οδηγεί σε bounce back messages θα είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή του χρήστη να στέλνει μηνύματα. Η συχνή παραβίαση θα οδηγήσει σε μόνιμη αναστολή του domain name.

(20) Αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με κακόβουλο περιεχόμενο. Τα εν λόγω e-mail θα μπορούσαν να προέρχονται από το χρήστη (ες) του οποίου το μηχάνημα (-τα) έχουν προσβληθεί από έναν ιό ή malware και η δραστηριότητα αυτή θα μπορούσε να συμβεί χωρίς ο χρήστης (ες) να έχει γνώση και θα μπορούσε να είναι εν αγνοία τους την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των οποίων οι δέκτες μπορεί να τα θεωρήσουν ως ανεπιθύμητα.