Πακέτα και τιμές

Πακέτα και τιμέςAdvance Web Hosting


1 core Web hosting Advance Linux 1 Web Site

Απεριόριστο Linux Hosting
Γρήγορο, Σταθερό κι Ασφαλές web hosting 

2 core στα 2800, 2048 ram, 2048 IO disk write


Softaculous Script Library
DISK SPACE Απεριόριστο
24/7 Support
HOSTED WEB SITES 1
EMAIL ACCOUNTS Απεριόριστα
BANDWITH Απεριόριστo
100.000.000 Inodes
MSSQL DATABASES Απεριόριστες
CONTROL PANEL cpanel
BACKUP Κάθημερινό
Domain Names Απεριόριστα

Euro €8,30
1 core Web hosting Advance Windows

Απεριόριστο Ελληνικό Windows Hosting

2 core στα 2800, 2048 ram, 2048 IO disk write

Microsoft Web Application Gallery
DISK SPACE Απεριόριστο
24/7 Support
HOSTED WEB SITES 1
EMAIL ACCOUNTS Απεριόριστα
BANDWITH Απεριόριστo
Εγγύηση Διαθεσιμότητας Ιστοσελίδας
MSSQL& MYSQL DATABASES 2
CONTROL PANEL WEBSITEPANEL
BACKUP Κάθημερινό
Domain Names Απεριόριστα

Euro €9,80
2 cores Web hosting Advance Linux 1 Web Site

Απεριόριστο Linux Hosting
Γρήγορο, Σταθερό κι Ασφαλές web hosting 

1 core στα 2800, 2048 ram, 2048 IO disk write


Softaculous Script Library
DISK SPACE Απεριόριστο
24/7 Support
HOSTED WEB SITES 1
EMAIL ACCOUNTS Απεριόριστα
BANDWITH Απεριόριστo
Εγγύηση Διαθεσιμότητας Ιστοσελίδας
MSSQL DATABASESΑπεριόριστες
CONTROL PANEL cpanel
BACKUP Κάθημερινό
Domain Names Απεριόριστα

Euro €13,30
2 Cores Web hosting Advance Windows

Απεριόριστο Ελληνικό Windows Hosting

1 core στα 2800, 2048 ram, 2048 IO disk write

Microsoft Web Application Gallery
DISK SPACE Απεριόριστο
24/7 Support
HOSTED WEB SITES 1
EMAIL ACCOUNTS Απεριόριστα
BANDWITH Απεριόριστo
Εγγύηση Διαθεσιμότητας Ιστοσελίδας
MSSQL& MYSQL DATABASES 2
CONTROL PANEL WEBSITEPANEL
BACKUP Κάθημερινό
Domain Names Απεριόριστα

Euro €16,80
Σελίδα 1 Από 1