Μπορώ να χρησιμοποιήσω server-side includes (ssi)?Μπορώ να χρησιμοποιήσω server-side includes (ssi)?

Ναι, αλλά μπορείς μόνο με αρχεία από το domain σου.Πίσω στις ερωτήσεις