Μπορώ να δουλέψω με DSN-less connections;Μπορώ να δουλέψω με DSN-less connections;

Ναι έχετε απεριόριστη χρήση DSN-less connections σε όλα τα πακέτα.Πίσω στις ερωτήσεις