Έχω μεταφέρει τα αρχεία μου αλλά ακόμη βλέπω το under construction, που είναι το πρόβλημα;Έχω μεταφέρει τα αρχεία μου αλλά ακόμη βλέπω το under construction, που είναι το πρόβλημα;

Δεν έχετε δώσει index.html - index.htm - default.html - default.htm - index.asp - default.asp στην πρώτη σελίδα.Πίσω στις ερωτήσεις