Υποστηρίζεται Telnet access;Υποστηρίζεται Telnet access;

Δεν χρειάζεται.Πίσω στις ερωτήσεις