Πως θα κάνω την σελίδα μου να ανοίγει αυτόματα;Πως θα κάνω την σελίδα μου να ανοίγει αυτόματα;

To πρώτο αρχείο ονομάζεται default.htm. Είναι η πρώτη σελίδα του web site σας.
Μπορείτε να αλλάξετε, μετονομάσετε ή διαγράψετε αυτό το αρχείο οποτεδήποτε.
Άλλα αρχεία που θα μπορούσαν να εμφανίζονται σαν πρώτη σελίδα είναι (με σειρά αναζήτησης) default.asp, index.htm, index.cfm, index.asp, index.php, default.php, default.shtm.

Αν το διαγράψετε δώσετε ένα από τα παρακάτω.
index.html - index.htm - default.html - default.htm - index.asp - default.asp -Πίσω στις ερωτήσεις