Θέλω να αλλάξω το MX record ποιον να ενοχλήσω;Θέλω να αλλάξω το MX record ποιον να ενοχλήσω;

Υπάρχει σχετική φόρμα στο Conrol Panel.Πίσω στις ερωτήσεις