Μπορώ να πετάξω τα _underscore directories από τον server μου;Μπορώ να πετάξω τα _underscore directories από τον server μου;

Όχι δεν θα λειτουργεί το FrontPage®.Πίσω στις ερωτήσεις