Πως μπορώ να αλλάξω τα permissions σε διάφορα folders ή directories;Πως μπορώ να αλλάξω τα permissions σε διάφορα folders ή directories;

1)Από το control panel
2)Email support@gr-host.net με το domain σας τα directories και τα permissions που θέλετε να δώσετε [read, write, change, delete, execute].
Μπορείτε επίσης να αλλάξετε permission από το control panel.Πίσω στις ερωτήσεις