Μπορώ να αλλάξω ή να ανανεώσω την database μου;Μπορώ να αλλάξω ή να ανανεώσω την database μου;

ΝΑΙΠίσω στις ερωτήσεις