Πια είναι η καλύτερη τοποθεσία για να τοποθετήσω αρχεία .mdb;Πια είναι η καλύτερη τοποθεσία για να τοποθετήσω αρχεία .mdb;

Ανεβάστε την databease στο "systemData/datasources" directoryΠίσω στις ερωτήσεις