Ποια είναι τα name servers για να κατοχυρώσω το domain μου;Ποια είναι τα name servers για να κατοχυρώσω το domain μου;

DNS name servers
Primary DNS server: UXNS1.GR-HOST.NET
IP: 212.107.6.41
Secondary DNS server: DNS2.GR-DNS.COM
IP: 212.107.6.10

gr-dns.comΠίσω στις ερωτήσεις