Θα έχω το χρόνο να φτιάξω το web site μου πριν μεταφερθεί το domain εδώ;Θα έχω το χρόνο να φτιάξω το web site μου πριν μεταφερθεί το domain εδώ;

Οπωσδήποτε. Θα μπορείτε να δείτε το site σας επίσης από την IP address που θα έχετε.

Από τον ΙΤΕ χρειάζονται 24 48 ώρες για να αλλάξουν τα DNS.
Από την στιγμή που ενεργοποιηθεί η database του ΙΤΕ χρειάζονται 24 -48 για να ενημερωθούν όλοι οι DNS servers στον κόσμο.
Τα ίδια και για το InterNIC αν έχετε domain σε com, net, org, κλπΠίσω στις ερωτήσεις