Πόσος χρόνος χρειάζεται για να λειτουργήσει το domain μου;Πόσος χρόνος χρειάζεται για να λειτουργήσει το domain μου;

Από την στιγμή που θα ενημερωθεί από τον ΙΤΕ ή INC χρειάζεστε 24 - 48 ώρες για να ενημερωθούν όλοι οι DNS servers στον κόσμο.Πίσω στις ερωτήσεις