Αν από λάθος μου διαγράψω τα αρχεία μου από τον server.Αν από λάθος μου διαγράψω τα αρχεία μου από τον server.

Υπάρχει καθημερινό και εβδομαδιαίο backup των αρχείων σας. Φυσικά και θα επαναφέρουμε τα αρχεία σας αν αυτό δεν γίνετε συχνά και σκόπιμα.Πίσω στις ερωτήσεις