Μπορώ να αγοράσω το δικό μου SSL certificate για το web site μου.Μπορώ να αγοράσω το δικό μου SSL certificate για το web site μου.

Φυσικά και μπορείτε αλλά θα χρειαστείτε από εμάς μικρό αρχείο που σας ζητάει ή εταιρεία παροχής SSL certificate που επιλέξατε για την δημιουργία του κλειδιού στον server. Σε κάθε περίπτωση ζητήστε από το support@gr-host.net την δημιουργία αρχείου στον server για την ενεργοποίηση, αγορά και εγκατάσταση κλειδιού.
Η εγκατάσταση είναι δωρεάν αν εσείς έχετε το κλειδί.Πίσω στις ερωτήσεις