Τα pop3 account έχουν απεριόριστα MB;Τα pop3 account έχουν απεριόριστα MB;

Αναφέρονται αναλυτικά σε όλα τα πακέτα χωρητικότητα στον δίσκο και Pop3 λογαριασμοί.
http://4gr.net/webservices/store/4gr_webhostingproducts.asp?idCategory=27Πίσω στις ερωτήσεις