Οι τιμές είναι με ΦΠΑ;Οι τιμές είναι με ΦΠΑ;

ΟΧΙ, δεν είστε υπόχρεοι να αποδώσετε ΦΠΑ, αφού πουθενά στην κοινότητα δεν οφείλεται αυτός (ούτε στην Ελλάδα, ούτε στη Αγγλία) αρθ. 35,36,38 του κώδικα ΦΠΑ και στο καθεστώς των μικρών επιχ/σεων.
Είναι εισροή απαλλασσόμενη χωρίς δικαίωμα έκπτωσης.Πίσω στις ερωτήσεις